3D modelování

Vlastníme 3D tiskárnu Envisiontec Aureus a profesionální software Rhinoceros. Díky této kombinaci Vám můžeme na zakázku vymodelovat a následně vytisknout jakýkoliv 3D tvar. 

Modelování

 

Nabízíme Vám:

 • Výrobu modelů a forem pro lití
 • Řešení problémů při lití a výrobě šperků
 • Lití s kameny (brilianty)
 • 3D tisk prototypů (do maximální velikosti 60 x 45 x 100 mm)

 

Přednosti 3D tiskárny Envisiontec Aureus:

 • Tisk modelu do velikosti 60 x 45 x 100 mm
 • Tloušťka vrstev 0,025 – 0,035 mm
 • Tiskárna podporuje formát .STL k importování jakýchkoliv vstupních dat

 3D modelování

Pro tvorbu 3D modelů používáme profesionální software Rhinoceros, díky kterému jsme schopni vymodelovat i komplikované tvary, které jsou při ruční výrobě časově velmi náročné.

 

Z oblasti 3D  modelování Vám nabízíme:

 • Zhotovení návrhu originálního šperku
 • Převedení 2D výkresové dokumentace do 3D modelu
 • Tvorbu modelů pro sériovou výrobu šperků
 • Výrobu náhradních dílů